โปรโมชั่น

     สนใจกรุณาติดต่อสายตรงที่  ฟ้า 081-861-3434 , ทรงวิทย์ 081-0088-663

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : แพเพชรฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี - Petchfa Resort

Line @ : @jig2476g (มี@นะ)

Visitors: 687,557