ที่จอดรถส่วนตัว

แพเพชรฟ้ามีที่จอดรถส่วนตัวในเฟส1 ส่วนเฟส2ก็มีที่จอดรถส่วนตัว รวมถึง มีลานกว้างสำหรับจอดรถทัวร์ได้หลายคันด้วยเช่นกัน จอดรถแล้วลงแพพักเลยไม่ต้องต่อเรือค่ะ

Visitors: 769,898