แพเพชรฟ้า 11

 แพเพชรฟ้า 11 ราคา 2000 บาท/คืน

- 1 ห้องนอนพัดลม มีทีวี

  • เตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง

- ไม่สามารถลากได้

- สามารถประกอบอาหาร

- พักได้ 4-5 คน

- 1ห้องน้ำ

- ลานโล่งหน้าแพ

Visitors: 530,349