แพมีรั้วรอบขอบชิด

แพเพชรฟ้า เป็นแพพักสไตล์ครอบครัว มีทั้งผู้ใหญ่ เด็ก ผู้สูงอายุมาพักที่นี่ ทางแพจึงได้ตั้งนโยบายว่า

"แพทุกหลังต้องมีรั้วกั้นรอบแพ"

เพื่อความปลอดภัยของทุกคน Safety First!

Visitors: 769,907