ใกล้โรงพยาบาลท่ากระดาน

ในกรณีฉุกเฉิน สามารถไปถึงโรงพยาบาลท่ากระดานได้ภายใน นาที

 

Visitors: 769,903