แพเพชรฟ้า 5

แพหมายเลข 5 ราคา 7000 บาทต่อคืน 

  - แพชั้นเดียว 

  - 4 ห้องนอนแอร์ 2 ห้องน้ำในตัว

  • 2 ห้องหน้าจัดที่นอน 6 ฟุต ห้องละ 1 ที่/ห้อง
  • 2 ห้องหลังจัดที่นอน 3 ฟุต ห้องละ 3 ที่  

  - พักได้ไม่เกิน 10 - 12 ท่าน

  - ลานนั่งเล่นหน้าแพ+1 ทีวี

  - สามารถประกอบอาหารได้

  - สามารถลากได้

Visitors: 764,829