แพเพชรฟ้า 4

แพหมายเลข 4 ราคา 3500 บาทต่อคืน

    - แพพักพัดลม 2 ชั้น

   - 4 ห้องนอน( ชั้นบน 2 ห้อง , ชั้นล่าง 2 ห้อง )

   - 2 ห้องน้ำ

   - ชั้นล่างเป็นพื้นไม้ + ไฟเบอร์ซีเม็นต์

   - จัดที่นอน 3.5 ฟุต 2 ที่/ห้อง

   - พักได้ไม่เกิน 12 ท่าน

   - ลานนั่งเล่นหน้าแพ + 1 ทีวี

   - สามารถประกอบอาหารได้(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มน๊า)

   - ลากได้(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มน๊า)

Visitors: 785,190