กรณีแพลาก

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลากแพ

          จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท เหมาค่าลากออก ปั่นไฟตลอดเวลา น้ำมันปั่นไฟ โดยจะลากไปผูกไว้ที่เกาะกลางน้ำผ่านสันเขื่อนศรีนครินทร์ วันรุ่งขึ้นถึงจะลากกลับมาที่ท่าจอดแพค่ะ 

มีเฉพาะเรือแคนนู ให้บริการฟรี หลังละ 1 ลำ

รอบเรือส่งของสำหรับลูกค้าที่ลากแพออก

สามารถโทรสั่งอาหารและเครื่องดื่มหลังจากลากออกไปแล้ว  มีบริการเรือส่งของฟรีตามรอบ (เช้า กลางวัน เย็น)

Visitors: 687,559