ราคาแพพัก

ตารางสรุปราคาแพเพชรฟ้าแบบเช่ารายหลัง

แพเพชรฟ้า
หมายเลข
จำนวน
(คน)


รูปแบบแพ ราคาเต็ม
(บาท)
     จำนวน(ห้อง)             หมายเหตุ
แอร์ พัดลม
1 15 - 20   14,500 - ชั้นล่าง 3 ห้องน้ำ
- ชั้นบน 4 ห้องนอนแอร์
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ       
เหมารวมค่าลาก ปั่นไฟ คาราโอเกะ แก๊สและอุปกรณ์ครัวแล้ว
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
3 8 - 12   4,000 - 4ห้องนอนพัดลม(บน2ล่าง2)
- 2 ห้องน้ำ
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ  
 (คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
4 8 - 12   3,500 - 4ห้องนอนพัดลม(บน2ล่าง2)
- 2 ห้องน้ำ
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ  
 (คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
5 8 - 12   7,000 - 4ห้องนอนแอร์
- 2 ห้องน้ำในตัว
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ  
 (คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
6 8 - 10   5,000 - 2ห้องนอนแอร์
- 2 ห้องน้ำในตัว
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ 
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม) 
7 8 - 10   6,000 - 3ห้องนอนแอร์(ล่าง2บน1)
- 2 ห้องน้ำ(ในตัวหนึ่งห้อง)
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ 
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
8 ไม่เกิน 46   25,000 - ชั้นล่างห้องโถงแอร์คาราโอเกะ
- ห้องน้ำ 5 ห้อง ชั้นล่าง
- ชั้นบน 4 ห้องนอนแอร์
- ห้องน้ำ 1 ห้อง ชั้นบน
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
เหมารวมค่าลาก ปั่นไฟ คาราโอเกะ แก๊สและอุปกรณ์ครัวแล้ว 
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม) 
9 ไม่เกิน 46   19,500  - ชั้นล่างห้องโถงแอร์คาราโอเกะ
- ห้องน้ำ 5 ห้อง ชั้นล่าง
- ชั้นบน 4 ห้องนอนแอร์
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
 เหมารวมค่าลาก ปั่นไฟ คาราโอเกะ แก๊สและอุปกรณ์ครัวแล้ว 
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
10 2 - 4   2,500 - 1 ห้องนอนแอร์
- 1 ห้องน้ำ
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
 (คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
-------
12, 14 2 - 4   2,500 - 1 ห้องนอนแอร์
- 1 ห้องน้ำ
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม) 
15 6 - 8   4,000 - 2 ห้องนอนแอร์
- 2 ห้องน้ำ
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
 (คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
16 6 - 8   4,000 - 2 ห้องนอนแอร์
- 2 ห้องน้ำในตัวหนึ่งห้อง
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
17 15 - 20   13,000 - 2 ห้องนอนแอร์(ชั้นบน)
- 2 ห้องน้ำ(ชั้นล่าง)
- ครัว
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
 เหมารวมค่าลาก ปั่นไฟ คาราโอเกะ แก๊สและอุปกรณ์ครัวแล้ว 
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
18 ไม่เกิน 38            22,000 - ห้องโถงแอร์คาราโอเกะชั้นล่าง
- 6 ห้องนอนแอร์(ชั้นบน)
- 5 ห้องน้ำ(ชั้นล่าง)
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
- ครัว
 เหมารวมค่าลาก ปั่นไฟ คาราโอเกะ แก๊สและอุปกรณ์ครัวแล้ว 
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
19  (NEW! V.I.P.) ไม่เกิน 30   17,500 - 5 ห้องนอนแอร์(บน4ล่าง1)
- 4 ห้องน้ำ(ล่าง3บน1)
- ลานนั่งเล่นหน้าแพ
- ครัว
- เหมารวมค่าลาก ปั่นไฟ คาราโอเกะ แก๊สและอุปกรณ์ครัวแล้ว 
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
A 8 - 10   6,000
(ห้องละ1,500)
- ลากไม่ได้
- แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องน้ำในตัว
- 1หลัง มี 4 ห้องนอนแอร์
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
สระว่ายน้ำเด็ก #3  ราคา 6000 บาทต่อคืน  กรณีลูกค้าต้องการเช่าลากออกไปพร้อมกับแพ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)
สระว่ายน้ำเด็ก +
เครื่องเล่นสไลเดอร์ในร่ม #2
ราคา 12,000 บาทต่อคืน      กรณีลูกค้าต้องการเช่าลากออกไปพร้อมกับแพ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียดและภาพเพิ่มเติม)

 

หมายเหตุ

      - ราคาข้างบนเป็นราคาแพพักอยู่ที่ท่าจอด ไม่รวมค่าบริการเพิ่มเติมใน กรณีลากออก(คลิก) และ บริการอื่นๆ(คลิก)
        ( ยกเว้นแพ 1, 8, 9, 17, 18, 19 ได้รวมค่าลากและบริการอื่นๆอยู่ในราคาแล้ว )
   สอบถามเพิ่มเติม/จองห้องพัก  ติดต่อ คุณฟ้า 081-861-3434

                                                         คุณทรงวิทย์ 087-010-7979 , 081-0088-663

Visitors: 687,560